hola.aqui.tokyo

Autobuses a región Tokai


lista de autobuses a Shizuoka:

Provincia de Shizuoka
Compañía Destino web
JR Tokai Bus Shizuoka, Shimizu, Hamamatsu JR
Keio Dentetsu Bus Shimizu, Shizuoka, Hamamatsu, Numazu, Mishima Keio
Tokai Bus Nagaoka Onsen, Shuzennji Onsen Tokai
Sakura Kotsu Hamamatsu Saku

Para más información: Shinjuku Busterminal


SPONSORED LINK

lista de autobuses a Nagoya:

Provincia de Nagoya
Compañía Destino web
Meitetsu Bus Nagoya Mei
JR Tokai Bus Nagoya Yama
Willer Express Nagoya Alpico
Sakura Kotsu Nagoya Keio
JamJam Liner Okazaki, Toyota, Toyohashi, Nagoya Alpico

Para más información: Shinjuku Busterminal


SPONSORED LINK

lista de autobuses a Mie:

Provincia de Mie
Compañía Destino web
Seibu Bus Ise, Yokkaichi, Toba Seibu
Mie Kotsu Ise, Yokkaichi, Toba Echigo
JamJam Liner Yokkaichi, Shiroko Izumi
Willer Express Yokkaichi, Tsu, Matuzaka, Ise Willer

Para más información: Shinjuku Busterminal


lista de autobuses a Gifu:

Provincia de Gifu
Compañía Destino web
JR Bus Kanto Gifu Seibu
Nouhi Bus Hirayu Onsen, Takayama Nocuhi
Gifu Bus Minoo, Seki, Gifu Izumi
Tohtetsu Bus Nakatsugawa, Kani Toh

Para más información: Shinjuku Busterminal