hola.aqui.tokyo

Autobuses a región Shikoku


lista de autobuses a Tokushima:

Provincia de Tokushima
Compañía Destino web
JR Shikoku Bus Tokushima, Anan, Miyoshi JR
KotoBus Express Tokushima, Anan, Naruto Ko
Kaifu Kanko Tokushima, Anan Ka

Para más información: Shinjuku Busterminal


SPONSORED LINK

lista de autobuses a Kagawa:

Provincia de Kagawa
Compañía Destino web
JR Shikoku Bus Takamatsu, Kanonji JR
Shikoku Kosoku Bus Takamatsu, Marugame Shi
KotoBus Express Takamatsu, Kotohira Ko

Para más información: Shinjuku Busterminal


lista de autobuses a Ehime

Provincia de Ehime
Compañía Destino web
JR Shikoku Bus Matsuyama Ma
IyoTetsu Bus Matsuyama, Yawatahama Iy
KotoBus Express Matsuyama Ko

Para más información: Shinjuku Busterminal


SPONSORED LINK

lista de autobuses a Kochi:

Provincia de Kochi
Compañía Destino web
JR Shikoku Bus Kochi Ma
Odakyu Bus Nakamura, Sukumo, Kochi Wil
KotoBus Express Kochi Ko

Para más información: Shinjuku Busterminal