hola.aqui.tokyo

Lista de santuarios


en la prefectura de Shimane

Area de Matsue

Tamatsukuriyu Jinja: 508 Tamatsukuri Tamayucho Matsue-shi Shimane
Yaegaki Jinja: 227 Sakusacho Mastue-shi Shimane

Area de Izumo

Izumo Taisha: 195 Kizuki-higashi Taishamachi Izumo-shi Shimane
Hinomisaki Jinja: 455 Hinomisaki Taishamachi Izumo-shi Shimane


SPONSORED LINK